PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ATELIERU KRUH S KERAMIKOU A JÓGOU 19.-23.8.

3250 

Chtěli byste pro své dítě letní program, kde se zabaví, něco se naučí a stráví čas se svými vrstevníky a to vše tvůrčím způsobem a pod vedením zkušených lektorů? Náš příměstský tábor splňuje tyto požadavky.

Na příměstském táboře Atelieru kruh je těžištěm programu práce s hlínou a cvičení jógy podle systému Jóga v denním životě. Ale nejen hlínou živ je člověk, proto máme pro děti připravený bohatý doprovodný program, kde děti získají mnoho nových zážitků a dovedností. Nudit se určitě nebudou!

Není skladem

Popis

Každý turnus našeho příměstského tábora je v něčem jiný. Proto můžete své dítě přihlásit i na více z nich. Náš program i lektoři jsou pružní a část programu dokáží přizpůsobit potřebám a přáním dětí.

Do poznámky uveďte: Jméno dítěte, datum narození, osobnostní specifika, zdravotní nebo stravovací omezení

Hlavní principy našeho tábora:

 • Bezpečnost na prvním místě! Naši lektoři děti řádně poučí o bezpečném užívání všech strojů a nástrojů, se kterými děti budou pracovat. To samé platí při venkovních aktivitách. Více o bezpečnostních opatřeních si můžete přečíst zde. Prostředí naší dílny má prověření pro využívání pro děti i dospělé (požární ochrana, hygiena, stavební úřad atd.)
 • Tvořivost na prvním místě! Atelier kruh je ideální místo pro rozvoj tvořivého potenciálu Vašich dětí. Disponuje špičkovým vybavením, bohatým materiálním zázemím a kvalitními a zkušenými lektory.
 • Spolu s výtvarnou tvořivostí nezapomínáme na ostatní složky zdravého rozvoje dětí, proto máme připravenu řadu aktivit pro psychosociální i tělesný rozvoj dětí. Cílem našich táborů je komplexní rozvoj dítěte.

Termín: 19.-23.8.

Lektoři: Lea Markovičová / Petr Gardelka

Maximální počet dětí:  12

V případě, že se kapacita tábora pro určitý termín zaplní, budeme Vás registrovat jako náhradníka a ozveme se, kdyby se místo uvolnilo.

Věk: pro děti a mládež ve věku 7-15 let

Časový harmonogram:

 • 8:00 – 8:30 příchod dětí
 • 8:30 – 12:00 Dopolední program
 • 12:00 – 13:00 Pauza na oběd
 •  13:00 15:30 Odpolední program
 • 15:30 – 16:00 přebírání dětí

 

Hlavní program: který je v každém turnuse.

 • keramika: děti si v každém turnusu vyrobí několik keramických výrobků, které si v pátek odnesou hotové domů. Může se jednat o užitkové i dekorační předměty. Dětem nabízíme základní možnosti a dále dáváme prostor pro jejich tvůrčí zpracování tohoto námětu. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně v pohodové atmosféře.
 • Jóga: každý den cvičíme cca 1 hodinu. V případě pěkného počasí probíhá cvičení venku na louce. V případě nepříznivého počasí máme k dispozici prostor jogacentra JDŽ na Wurmové ulici. Více o systému a jogacentru se můžete dozvědět na stránkách www.joga.cz
 • bazén: podle počasí se alespoň jednou zajdeme vykoupat na plavecký bazén.
 • výlet: alespoň jednou vyjedeme za město do přírody. Výlet většinou spojujeme s pohybovými hrami v přírodě a výtvarnou aktivitou (kresba, landart apod.)
 • doplňkový výrobek: Atelier kruh disponuje bohatým vybavením pro řadu kreativních činností. Vyrábíme svíčky z palmového vosku, máme zázemí pro výrobky z textilu: tkalcovské stávky, barvy na batiku, vyrábíme mýdla, můžeme použít fimo pro výrobu šperků, pracujeme také s proutím a pedigem. Po dohodě s dětmi si vyrobíme jeden nebo více výrobků z těchto materiálů.
 • „arte hrátky“: (nejen výtvarné) hry na rozvoj psycho-sociálních dovedností, pohybové hry, dramatické skupinové i individuální hry. V atelieru máme řadu deskových her, takže v případě špatného počasí se rozhodně nudit nebudeme.

 

Doprovodný program: máme širokou paletu toho, co můžeme dětem nabídnout. Vždy si s dětmi na začátku programu popovídáme o tom, čím by se děti chtěly (mimo hlavní program) zabývat a uděláme přibližný plán, který v závislosti na počasí a náladě dětí v průběhu tábora korigujeme. Výběr doprovodných aktivit závisí také na aktuálních lektorech a jejich zaměření. Můžeme nabídnout:

 • Kresba v plenéru, ve městě nebo během návštěvy galerie.
 • Práce s přírodními materiály v přírodě – LANDART
 • základy první pomoci
 • orientace podle mapy a práce s busolou
 • základní uzly
 • písničky s kytarou
 • žonglování
 • ROKOPO“ (zkratka ROvnováha-KOordinace-POstřeh) řada cvičení s míčky, s tyčkou nebo jen s vlastním tělem na rozvoj dovedností v závorce. Řada těchto cvičení vychází ze starých slovanských tradic.

 

S sebou: batůžek, pokrývku hlavy, podložka na cvičení, lahev na vodu, plavky, ručník, kartička pojišťovny, léky které dítě užívá. Více v dokumentu výbava.

Během práce s hlínou s děti naučí:

 • …že hlína je živá)
 • Naučíme se základním postupům vytváření a dekorování keramiky.
 • Součástí kurzu je i ochutnávka točení na hrnčířském kruhu.

Během cvičení jógy se děti naučí:

 • jak správně dýchat
 • jak vnímat a uvolnit své tělo
 • zdravému pohybu v souladu s dechem
 • cvičení na rozvoj koncentrace
 • základní cviky pro každodenní použití
 • prospěšné účinky jógových cvičení

Vhodné pro: úplné začátečníky i pokročilejší, kteří si chtějí zopakovat, či prohloubit základy. S námi to děti zvládnou!

Atelier kruh:

 • příjemné a vzdušné prostředí Atelieru kruh plné světla
 • špičkové vybavení Vám plně k dispozici
 • zkušení a ochotní lektoři zapálení pro svou práci

 

Několik fotografií z našich příměstských táborů

máte přání, návrhy nebo připomínky k programu? Budeme rádi, když nám napíšete na: info@atelierkruh.cz

Další informace

Vyberte termín

12.7. – 16.7., 16.8. – 20.8., 23.8. – 27.8., 5.7. – 9.7.